АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В ОПТИЦІ НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩ

В. П. Кожем’яко, А. Д. Слободяник

Анотація


Проведено теоретичний розрахунок розв’язку задачі оптики неоднорідних середовищ та розробки автоматизованих систем, пристроїв і методів спектрофотометричних досліджень в цій галузі. Розглядається задача автоматизації в спектроенергетичних перетворювачах.

Ключові слова


оптика неоднорідних середовищ, оптичні частотні перетворювачі, інтегральний спектрофотометр

Повний текст:

PDF

Посилання


Воловик П.М. Фізика. Підручник для університетів.- К.; Ірпінь: Перун, 2005.-864 с.

Пат. України №33048, МПК F24J2/18. Спосіб уніфікованої трансформації довжин хвиль / Кожем’яко В.П., Шевченко О.В., Ярославський Я.І., Бойко О.А. // Бюл. №11, 2008.

Оптоелектронний прилад для дослідження оптичних властивостей світлорозсіювальних матеріалів в умовах багатократного розсіяння. Автореф. дис…канд. техн. наук / А.Д.Слободяник; Нац.техн. ун-т України «Київ.політехн. ін-т».-К., 1998.-16 с.-укр.-рус.

Алексеев В. А. Опыт создания переносных многокомпонентних газоанализаторов с использованием оптического абсорбционного метода / В.А. Алексеев, В.А. Яценко // Радиотехника. -2006. -Вып 146-С. 192-197.

Бахшиев Н. Г. Введение в молекулярную спектроскопию: [учеб. пособие] / Бахшиев Николай Григорьевич, —Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. -216с.

Аналітичні екологічні прилади та системи. — Монографія. / В.А. Порєв, О.А. Дашковський, Я.Л. Миндюк, В.П. Приміський / Під заг. ред. В. А. Порєва. — Вінниця: УНШЕРСУМ-Вінниця, 2009. -336 с.

Кожем’яко В.П., Зузяк П.М., Слободяник А.Д. Теоретичні начала інформаційно-енергетичного перетворення світлового спектру // Materialy II Miezdzynarodney neukove-praktyeznej konferencji “Wyksztalcenie I nauka bez granic -2005”/ Tom 26.-2005.-S.8-11.

Кожем’яко В.П., Зузяк П.М., Ларюшкин Є.П., Слободяник А.Д. Теоретичні основи перетворення енергії світлового спектру // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології.- Вінниця, 2006, №1(11).-С.97-101.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-2662 (Online), ISSN 1681-7893 (Print)