ПАРАЛЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ ЗА ТЕХНІКОЮ ОПТИЧНИХ ЦИФРОВИХ ОБЧИСЛЕНЬ

  • Н. І. Заболотна Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Шолота Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Дроненко Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Вітюк Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано застосування блочних паралельних алгоритмів та структур на їх основі для розв’язання диференційних рівнянь з частинними похідними за технікою оптичних цифрових обчислень. Диференційне рівняння було зведене до матричного рівняння з блочними матрицями та було зроблено оцінку часу обернення матриці коефіцієнтів на структурі паралельного оптоелектронного спецпроцесора.

Біографії авторів

Н. І. Заболотна, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент кафедри лазерної та оптоелектронної техніки, декан ФФЕЛТ
В. В. Шолота, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент кафедри лазерної та оптоелектронної техніки
О. В. Дроненко, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри лазерної та оптоелектронної техніки
В. В. Вітюк, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри лазерної та оптоелектронної техніки
Як цитувати
[1]
Н. І. Заболотна, В. В. Шолота, О. В. Дроненко, і В. В. Вітюк, ПАРАЛЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ ЗА ТЕХНІКОЮ ОПТИЧНИХ ЦИФРОВИХ ОБЧИСЛЕНЬ, ОЕІЕТ, vol 17, № 1, с. 77-85, 1.
Розділ
Системи технічного зору і штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)