ОСОБЛИВОСТІ ПАРАЛЕЛЬНО-ПОЗРІЗОВОГО ОБРОБЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МАТРИЦЬ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ

Автор(и)

  • Т. Б. Мартинюк Вінницький національний технічний університет
  • А. В. Кожем'яко Вінницький національний технічний університет
  • А. В. Мельник Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

оброблення за різницевими зрізами, дискримінантна функція, класифікація об'єктів, лінійна регресія

Анотація

У статі розглянуто алгоритм оброблення елементів матриці, що представляють собою відповідні доданки дискримінантних функцій при класифікації об’єктів. Досліджено часові залежності оброблення за різницевими зрізами елементів таких матриць.

Біографії авторів

Т. Б. Мартинюк, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., професор кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

А. В. Кожем'яко, Вінницький національний технічний університет

к.т.н, доцент кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

А. В. Мельник, Вінницький національний технічний університет

магістр кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

Посилання

1. Воеводин В.В. Параллельные вычисления / В.В. Воеводин, Вл. В. Воеводин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 608 с. – ISBN 5-94157-160-7.
2. Царев А.П. Алгоритмические модели и структуры высокопроизводительных процессоров цифровой обработки сигналов / А.П. Царев. – Szczecin, Informa, 2000. – 237 с. – ISBN 83-87362-34-4.
3. Гергель В.П. Основы параллельных вычислений для многопроцессорных вычислительных систем: учеб. пособие / В.П. Гергель, Р.Г. Стронгин. – Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н. Лобачевского, 2003. – 184 с.
4. Мартинюк Т.Б. Оцінювання структурно-інформаційної складності паралельних алгоритмів додавання / Т.Б. Мартинюк, Н.І. Заболотна, В.В. Шолота // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1996. – № 4. – С.21-26. – ISSN 1997-9266.
5. Ермаков С.М. Статистическое моделирование / С.М. Ермаков, Г.А. Михайлов. – М.: Наука, 1982. – 296 с.
6. Ситник В.Ф. Імітаційне моделювання: навч. посібник / В.Ф. Ситник, В.С. Орленко. – К.: КНЕУ, 1998. – 232 с. – ISBN 966-574-021-0.
7. Дискриминантный анализ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stdiscan.html.
8. Дискриминантные функции для классификации многомерных объектов [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2005/kita/kapystina/library/disc–an2.htm.
9. Бернюков А.К. Распознавание биоэлектрических сигналов / А.К. Бернюков, Л.Т. Сушкова // Зарубежная радиоэлектроника. – 1996. – № 12. – С. 47-51. – ISSN 0373-2428.
10. Юнкеров В.И. Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований / В.И. Юнкеров, С. Г. Григорьев. – СПб.: ВМедА, 2002. – 266 с. – ISBN 5–94277–011–05.
11. Мартынюк Т.Б. Классификатор биомедицинских сигналов / Т.Б. Мартинюк, А.Г. Буда, В.В. Хомюк, А.В. Кожемяко, Л.М. Куперштейн // Искусственный интеллект. – 2010. – № 3. – С. 88-95. – ISSN 1561-5359.
12. Мартынюк Т.Б. Новый подход к обработке дискриминантных функций в классификаторе биомедицинских сигналов / Т.Б. Мартынюк, Л.М. Куперштейн, А.Г. Буда, А.В. Кожемяко, В.В. Хомюк // Нейроинформатика-2013: XV Всерос. науч.-техн. конф., 21-25 января 2013 г.: сб. науч. тр. Ч. 1. – М.: НИЯУ МИФИ, 2013. – С. 92-98. – ISBN 978-5-7262-1773-4.
13. Martyniuk, T. B. Applications of discriminant analysis methods in medical diagnostics / T. B. Martyniuk, L. M. Kupershtein, A. V. Medvid, A. V. Kozhemiako, W. Wojcik, O. Yuchshenko // Optical Fibers and Their Applications 2012. Proceedings of the SPIE, Volume 8698, article id. 86980G, 4 pp. (2013). DOI: 10.1117/12.2019733
14. Мартинюк Т.Б. Моделювання процесу класифікації з обробленням даних за методом різницевих зрізів / Т.Б. Мартинюк, М.В. Дзісь, А.В. Медвідь // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 4. – С. 144-150. – ISSN 1997-9266.
15. Мартинюк Т.Б. Рекурсивні алгоритми багатооперандної обробки інформації / Т.Б. Мартинюк. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. – 216 с. – ISBN 966-7199-98-3.
16. Мартинюк Т.Б. Аналіз моделей паралельного підсумовування елементів числового масиву / Т.Б. Мартинюк, В.В. Хом’юк, Л.М. Куперштейн, Є.С. Матвєєв // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2002. – № 6. – С. 65-70. – ISSN 1997-9266.
17. Мартинюк Т.Б. Оцінювання ефективності алгоритмів мультиобробки масивів даних / Т.Б. Мартинюк, В.В. Хом’юк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – № 5. – С. 76-82. – ISSN 1997-9266.
18. Плис А.И. Mathcad 2000. Математический практикум для экономистов и инженеров: учеб. пособие / А.И. Плис, Н.А. Сливина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 656 с. – ISBN 5-279-02281-0.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 196

Як цитувати

[1]
Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем’яко, і А. В. Мельник, «ОСОБЛИВОСТІ ПАРАЛЕЛЬНО-ПОЗРІЗОВОГО ОБРОБЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МАТРИЦЬ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 26, вип. 2, с. 28–33, Лют 2014.

Номер

Розділ

Системи технічного зору і штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>