ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОБОТУ СИНУСНОГО ВУЗЛА СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

  • Й. І. Стенцель Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • В. П. Кожем'яко Вінницький національний технічний університет
  • Л. І. Петросян Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Сєвєродонецька міська лікарня

Ключові слова:

термодинаміка, явище, організм, людина, серце, судини, коливання, частота, теплоперенесення, теплова енергія, захворювання

Анотація

Виконані дослідження термодинамічних явищ в людському організмі,
котрі обумовлені біохімічними та теплообмінними процесами. Показано, що процес перенесення теплової енергії за рахунок роботи серцево-судинної системи є коливальним, амплітуда яких визначається температурою біохімічних перетворень, а власна частота - роботою серця, станом судинної системи, а також процесом теплоперенесенням в навколишнє середовище. Показано, що власні частоти тепло – і масоперенесення при нормальному стані організму синхронізовані як за температурою так і за часом. При порушенні синхронізації за рахунок захворювань виникають частоти биття, що приводить до різкої зміни температури.

Біографії авторів

Й. І. Стенцель, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

д.т.н., професор, завідувач кафедри комп'ютерно-інтегрованих систем управління

В. П. Кожем'яко, Вінницький національний технічний університет

д.т.н., професор, академік АІНУ, завідувач кафедри лазерної та оптоелектронної техніки,

Л. І. Петросян, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Сєвєродонецька міська лікарня

кардіолог, зав. кардіологічним відділенням Сєвєродонецької міської лікарні, науковий співробітник кафедри комп'ютерно-інтегрованих систем управління, Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Посилання

1. Препедевтика внутренних болезней /Под ред. В.Х.Василенко, А.Л. Гребенева, Н.Д. Михайловой. – М.: Медицина, 1974. – 528 с.
2. Орлов. В.Н. Руководство по электрокардиографии. – М.: Медицина, - 1984. - 528 с.
3. Минкин Р.Б., Павлов Ю.Р. Электрокардиограпфия и фонокардиография. – Л.: Медицина, - 1980. – 458 с.
4. Стенцель Й.І., Злепко С.М., Павлов С.В. Фізичне та математичне моделювання термодинамічних методів діагностики стану здоровя людини. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. Міжнародний науково-технічний журнал. №1 (25). – 2013. С. 66-73.
5. Стенцель Й.І., Кожем’яко В.П., Злепко С.М., Павлов С.В. Фізичні та математичні моделі перенесення теплової енергії в біологічне середовище. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. Міжнародний науково-технічний журнал. №1 (25). – 2013. С. 88-93.
6. Стенцель Й.І., Рябіченко А.В., Петросян Л.І.Ю Літвінов К.А. Принцип реологічних переходів при діагностуванні роботи серцевої системи електрокардіологічним методом. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. - № 34 (1007). – С. 24-31.
7. Дегтярь Г.Я. Электрокардиографическая диагностика. – М.: Медицина, - 1966. -386 с.
8. Стенцель Й.І., Целіщев О.Б., Лорія М.Г. Вимірювання в хімічній технології: Підручник / Під ред.. проф.. Й.І.Стенцеля. – Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В. Даля, 2007. 480 с.
9. Ляликов Ю.Г. Физико-химические методы анализа. – М.: Химия, 1974. – 536 с.
10. Кухлинг Х. Справочник по физике: Пер. с нем. – М.: Мир, 1982. – 520 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 264

Як цитувати

[1]
Й. І. Стенцель, В. П. Кожем’яко, і Л. І. Петросян, «ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОБОТУ СИНУСНОГО ВУЗЛА СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 27, вип. 1, с. 88–94, Сер 2014.

Номер

Розділ

Біомедичні оптико-електронні системи та прилади

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>