СУЧАСНІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ, ПОБУДОВАНІ НА ОСНОВІ ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ СОНЯЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ВІДСТАНЬ ПО ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛЯХ (ВОК)

Автор(и)

  • В. П. Кожем'яко Вінницький національний технічний університет
  • Є. О. Ходяков Вінницький національний технічний університет
  • О. О. Кузін Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

сонячне випромінювання, оптична система, волоконно-оптичний кабель, освітлювальний пристрій, світловод, поширення хвиль

Анотація

Запропоновано підхід до побудови енергозберігаючого оптоелектронного пристрою, заснований на  передачі сонячного випромінювання по волоконно-оптичному кабелю на відстань, що дозволяє не використовувати електроенергію.

Біографії авторів

В. П. Кожем'яко, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

Є. О. Ходяков, Вінницький національний технічний університет

провідний інженер кафедри лазерної та оптоелектронної технології

О. О. Кузін, Вінницький національний технічний університет

студент четвертого курсу бакалаврату

Посилання

1. И. И. Гроднев, Ю. Т. Ларин, И. И. Теумин Оптические кабели. Конструкции, характеристики, производство и применение. — М. : Энергоатомиздат, 1985. — 176 с., ил.
2. Андрущенко Л. М. и др. Волоконно-оптические линии связи. Справочник. — К. : Тэхника, 1988. — 239 с.
3. Самарин Ю. Н. Принципы построения лазерных выводных устройств // КомпьюАрт, № 5. — 2005. — С. 34—37.
4. Теория оптических систем: Учебник для приборостроительных специальностей вузов /
Н. П. Заказнов, С. И. Кирюшин, В. Н. Кузичев — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Машиностроение, 1992. — 448 с.
5. Освітлювальний пристрій : пат. 94278 Україна : МПК (2014.01) F21S 2/00 / Т. Б. Мартинюк, В. П. Кожем’яко, Є. О. Ходяков, А. С. Біляєва. — № u 2014 04768; заявл. 05.05.2014 ; опублік. 10.11.2014, Бюл. № 21. — 4 с.
6. Освітлювальний пристрій : пат. 94487 Україна : МПК (2014.01) F21S 2/00 / В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, Є. О. Ходяков, А. С. Біляєва. — № u 2014 06795; заявл. 16.06.2014 ; опублік. 10.11.2014, Бюл. № 21. — 4 с.

=============REFERENCES===============
1. I. I. Grodnev, YU. T. Larin, I. I. Teumin Opticheskiye kabeli. Konstruktsii, kharakteristiki, proizvodstvo i primeneniye. — M. : Energoatomizdat, 1985. — 176 s., il.
2. Andrushchenko L. M. i dr. Volokonno-opticheskiye linii svyazi. Spravochnik. — K. : Tekhnika, 1988. — 239 s.
3. Samarin YU. N. Printsipy postroyeniya lazernykh vyvodnykh ustroystv // Komp’yuArt, № 5. — 2005. — s. 34—37.
4. Teoriya opticheskikh sistem: Uchebnik dlya priborostroitel'nykh spetsial'nostey vuzov /
N. P. Zakaznov, S. I. Kiryushin, V. N. Kuzichev — 3-ye izd., pererab. i dop. — M. : Mashinostroyeniye, 1992. — 448 s.
5. Osvítlyuval'niy pristríy : pat. 94278 Ukraí̈na : MPK (2014.01) F21S 2/00 / T. B. Martinyuk,
V. P. Kozhem’yako, Ê. O. Khodyakov, A. S. Bílyaêva. — № u 2014 04768; zayavl. 05.05.2014 ; opublík. 10.11.2014, Byul. № 21. — 4s.
6. Osvítlyuval'niy pristríy : pat. 94487 Ukraí̈na : MPK (2014.01) F21S 2/00 / V. P. Kozhem’yako,
T. B. Martinyuk, Ê. O. Khodyakov, A. S. Bílyaêva. — № u 2014 06795; zayavl. 16.06.2014 ; opublík. 10.11.2014, Byul. №21. — 4s.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 248

Опубліковано

2017-04-07

Як цитувати

[1]
В. П. Кожем’яко, Є. О. Ходяков, і О. О. Кузін, «СУЧАСНІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ, ПОБУДОВАНІ НА ОСНОВІ ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ СОНЯЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ВІДСТАНЬ ПО ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛЯХ (ВОК)», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 31, вип. 1, с. 74–81, Квіт 2017.

Номер

Розділ

Оптико-електронні енергозберігаючі технології

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>